Parametre autofolií

 

AT 05 GR SR HPR veľmi tmavá šedá 39 7 54 5 5 <1 0.63 45 94
AT 15 GR SR HPR tmavá šedá 53 7 39 18 5 <1 0.74 35 80
ATR 05 CH SR HPR veľmi tmavá uhľová 6 30 56 5 12 <1 0.34 70 94
AT 05 CH LS SR HPR veľmi tmavá uhľová - 8 - 5 - <1 - 46 -
AT 20 CH SR HPR tmavá uhľová 51 7 42 22 6 <1 0.73 37 75
AT 35 CH SR HPR stredne uhľová 58 7 35 37 6 <1 0.72 32 58
PP 35 LU SR HPR stredne neutrálna 36 16 48 36 17 <1 0.57 50 59
ATR 20 BR SR HPR tmavá bronzová 27 16 57 18 9 <1 0.50 56 80
DL 30 GN SR HPR stredne zelená 32 18 50 32 15 <1 0.53 54 64
DL 25 BL SR HPR stredne modrá 35 13 52 32 10 <1 0.57 51 64
SCL SR PS 4 bezpečnostná 100 micr. 81 9 10 89 8 <5 0.97 16 0
SCL SR PS 7 bezpečnostná 175 micr. 81 9 10 88 8 <5 0.96 16 0
Ray green veľmi tmavá zelená 36 - - 13 - <1 - 48 -
Climate control svetlá zelená 48 - - 57 - <1 - 44 -
UV Blocker stredne tehlová 44 - - 14 - <1 - 42 -
  Popis parametrov:
I % Prestup slnečnej energie Solar Energy Transmission
II % Odraz slnečnej energie - lícna strana Solar Energy Reflection - Exterior
III % Pohltenie slnečnej energie Solar Energy Absorption
IV % Prestup viditeľného svetla Visible Light Transmission
V % Odraz viditeľného svetla Visible Light Reflection
VI % Prestup ultrafialového žiarenia UV Transmission
VII   Koeficient tienenia Shading Coefficient
VIII % Odrazená slnečná energia Total Solar Energy Rejected
IX % Zníženie jasu Glare Reduction