Bezpečnostné fólie

Typ fólie

Farba

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

SCL SR PS 4

Číra 100-mikronová

81

9

10

89

8

<5

0,97

16

0

SCL SR PS 7

Číra 175-mikronová

81

9

10

88

8

<5

0,96

16

0

SCL SR PS 11

Číra 300-mikronová

78

9

13

85

8

<2

0,93

19

3

SCL PS 4 ext.

Číra 100-mikronová

81

9

10

89

8

<5

0,97

16

0

SCL ER PS 4 ext. s SR

Číra 100-mikronová

81

9

10

89

8

<1

0,97

16

0

 

 

Popis parametrov:

I

%

Prestup slnečnej energie
Solar Energy Transmission

II

%

Odraz slnečnej energie - lícna strana
Solar Energy Reflection - Exterior

III

%

Pohltenie slnečnej energie
Solar Energy Absorption

IV

%

Prestup viditežného svetla
Visible Light Transmission

V

%

Odraz viditežného svetla
Visible Light Reflection

VI

%

Prestup ultrafialového žiarenia
UV Transmission

VII

 

Koeficient tienenia
Shading Coefficient

VIII

%

Odrazená slnečná energia
Total Solar Energy Rejected

IX

%

Zníženie jasu
Glare Reduction